•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Aizawa Minami cũng là dạng một cô gái dâm đãng, một đêm công tác với cơn mưa lớn như bão, đã khiến cô phải ướt đẫm cơ thể, cô cùng anh đồng nghiệp đến khách sạn nơi họ ở trong chuyến công tác, với sự đùa cợt một cách dâm đãng của Aizawa Minami đã khiến cậu thanh niên không kiếm chế được mình, cậu đè cô xuống làm tinh trong sự hối hả, nhưng Aizawa Minami không muốn vậy và cô bắt đầu làm chủ cuộc chơi một cách từ từ